JP.137 2006 中国沈阳世界园艺博览会

2006/5/10 13:11:05 来源:本站原创 作者:湖北集邮… 访问:3194 我要收藏

         JP-137 2006中国沈阳世界园艺博览会
                          2006.4.30
(1-1) 2006中国沈阳世界园艺博览会      60分
明信片邮票规格:对角线35x35mm(菱形)
明信片规格:148x100mm
版别:胶印

设计者:王虎鸣
资料提供:2006中国沈阳世界园艺博览会工作指挥部
责任编辑:陈静
防伪方式:防伪油墨微缩文字
印制厂:辽宁省沈阳邮电印刷厂
售价:0.85元

发行量:211万枚

责任编辑: